Ο Σύλλογός μας συμμετείχε σε 3 αποστολές αλληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο Σερβικό λαο το 1999 σε συνεργασία με…