Από την μουσική βραδιά στις Αποθήκες Μεταλλείων στα Λιμεναρια, με τουςΜιχάλη Πρεπόνη, Γιάννη Τσίγκα και Λεωνίδα Βλάχο