ΗΡΑΚΛΗΣ 

Η λατρεία του Ηρακλή, είχε ξεχωριστή θέση στην αρχαία Θάσο, καθώς αποτελούσε τον σπουδαιότερο θεό. Μάλιστα η λατρεία του Ηρακλή, σύμφωνα με τον  αρχαίο ιστορικό Ηρόδοτο, ήταν γνωστή και πριν την άφιξη των Παρίων και είχε Φοινικική προέλευση. Στην παραλία των Λιμεναρίων, ο γλύπτης Λόβουλος, είναι εμπνευσμένος από το ανάγλυφο του θεού Ηρακλή που υπήρχε στην πύλη του Ηρακλή και του Διονύσου, στην αρχαία πόλη της Θάσου. Ο Ηρακλής, σε αντίθεση με την συνηθισμένη απεικόνισή του, εμφανίζεται γονατιστός να σημαδεύει με το τόξο του. Η ίδια παράσταση, απεικονίζεται και στα τοπικά αρχαία νομίσματα από τις αρχές του 4ου αιώνα. Το πρωτότυπο ανάγλυφο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης. 

HERCULES

The worship of Hercules had a special place in ancient Thassos, as he was the greatest god.
Indeed, the cult of Hercules, according to the ancient historian Herodotus, was known even
before the arrival of the Parians and had a Phoenician origin. While creating the statue on
the coast of Limenaria, the sculptor Lovoulos, was inspired by the anaglyph of the god
Hercules that existed at the gate of Hercules and Dionysus, in the ancient city of Thassos.
Hercules, unlike his usual depiction, appears on his knees, aiming with his bow. The same
representation is depicted on the ancient local coins from the beginning of the 4 th century.
The original anaglyph can be found in the Archaeological Museum of Constantinople.