ΑΡΧΑΙΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΪΔΗ

Στη θέση αυτή το 2003 εντοπίστηκε και ανασκάφηκε ένα ακόμη εργαστήριο παραγωγής οξυπύθμενων θασιακών αμφορέων για το εμπόριο του διάσημου κρασιού του νησιού. Το εργαστήριο αυτό ήταν σε χρήση από τον 4ο αι. π.Χ. ως και τα πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια. Το κρασί της Θάσου ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και ξακουστό ήδη από τον 5ο αι. π.Χ.  για το άρωμα και τη γεύση του, όπως μαρτυρεί ο Αριστοφάνης στις κωμωδίες του (στη  Λυσιστράτη οι γυναίκες ορκίζονται σε ένα ποτήρι θασίτικο κρασί), καθώς και πλήθος άλλοι αρχαίοι συγγραφείς ως και τα αυτοκρατορικά χρόνια. Η μεγάλη του σημασία όμως καταδεικνύεται και από μια σειρά νόμων που αφορούν το εμπόριό του από τον 5ο αιώνα πΧ. Οι αμφορείς είναι αγγεία μεταφοράς κρασιού κατασκευασμένοι από άργιλο. Έχουν δύο λαβές και κομβιόσχημη βάση που διευκολύνει τη μεταφορά. Η χωρητικότητά τους είναι 20-25 λίτρα.  Εργαστήρια κατασκευής αμφορέων έχουν εντοπιστεί σε πάρα πολλά σημεία του νησιού τόσο στο βορρά όσο και στο νότο όπου και εντοπίζονται μεγαλύτερες πεδινές εκτάσεις για την καλλιέργεια των αμπελιών. Θασιακοί αμφορείς έχουν εντοπιστεί σχεδόν σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου: Θράκη, Εύξεινος Πόντος, Σκυθία, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, στις ακτές της Αδριατικής και στην Ασία. Τα εργαστήρια συχνά είναι χτισμένα κοντά στη θάλασσα, γεγονός που διευκολύνει τη μεταφορά τους με πλοία. Διάσπαρτα στο βυθό του νησιού και κοντά στις ακτές έχουν εντοπιστεί αρχαία ναυάγια φορτωμένα με αμφορείς.

ANCIENT POTTERY WORKSHOP AT PLOT KAIDIS

In 2003 another workshop for the production of pointed amphorae for the trade of the
famous wine of the island was identified and excavated in this location. This workshop was
in use from the 4 th century BC until the early Roman years. The wine of Thassos was
particularly popular and famous for its aroma and taste already during the 5 th century BC, as
testified by Aristophanes in his comedies (in Lysistrata women swear on a glass of Thassian
wine) and by many other ancient writers until the imperial years. Moreover, its great
importance is also demonstrated by a series of laws concerning its trade from the 5 th century
BC. The amphorae are wine-carrying vessels made of clay. They have two handles and a
button-shaped base that facilitates transport. Their capacity is 20-25 litres. Workshops for
the construction of amphorae have been identified in many parts of the island, both in the
north and in the south, where larger plains for the cultivation of vines were found. Thasian
amphorae have been identified in almost the entire Mediterranean basin: Thrace, the Black
Sea, Scythia, Athens, Alexandria, on the Adriatic coast and in Asia. The workshops were
often built near the sea, which facilitated their transportation by ship. Ancient shipwrecks
loaded with amphorae have been found scattered at the bottom of the sea and near the
coast.